Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

delightedd
3952 a81f 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viapandziia pandziia
delightedd
0000 3929 390
delightedd

May 11 2015

delightedd
4476 2b48 390
Reposted fromusual usual vianezavisan nezavisan
delightedd
Ogólnie rzecz biorąc, to ja jestem raczej na "nie". Niezorganizowana, niezdecydowana, nieostrożna, niedbała, nieufna, może troszkę niemądra i niepoważna. Widzisz, ja naprawdę potrzebuję Twojego "tak".
— 03:06/05/15
Reposted fromzlesypiam zlesypiam viaucieknijmi ucieknijmi

April 01 2015

delightedd
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta sie jakoś ułoży. 
delightedd
1871 534d 390
Reposted fromlittlefool littlefool
delightedd
8332 7aa9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianouveau nouveau
delightedd
Idealny to ja nie jestem, ale w życiu nie zrobiłbym Ci przykrości.
— B.
Reposted frompuh puh vianivea nivea
delightedd

March 31 2015

delightedd
7698 70b7 390
Reposted fromdailylife dailylife
delightedd
"I najważniejsze, że wiesz, że moglibyście ze sobą spędzić każdy dzień swojego życia i być ze sobą szczęśliwi. To nie oznacza, że zawsze będzie idealnie albo, że każdego dnia będziesz się cieszyć ze szczęścia, bo prawdopodobnie tak nie będzie. Będziecie się kłócić i wrzeszczeć na siebie. Czasem będzie tak, że zaczniesz się zastanawiać co w ogóle jeszcze ze sobą razem robicie. Ale i tak będziesz wiedzieć, że nie ma na świecie drugiej takiej osoby, która sprawia, że czujesz się tak kochany, szczęśliwy, wyjątkowy i ważny. I tylko to się liczy."
delightedd
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serce wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazucha zucha
delightedd

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
delightedd

Wyjątkowość nie polega na idealności.


Reposted fromoutoflove outoflove viaconvoitise convoitise
delightedd
1896 12d9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaconvoitise convoitise
delightedd
0116 d1ed 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaconvoitise convoitise
delightedd
1804 fc19 390
delightedd
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę?
— Tove Jansson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl