Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

delightedd
7734 61ae 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
delightedd
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viatrespass trespass
delightedd
7761 0861 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
delightedd
7766 cfeb 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
delightedd
7777 dd56 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
delightedd
7772 9b0d 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
delightedd
7780 06dc 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
delightedd
8823 4627 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viazucha zucha
delightedd
1479 8686 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viazucha zucha
0532 a723 390

1950′s

Reposted fromLittleJack LittleJack viawsukience wsukience
delightedd
- Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromgoryczka goryczka viacytaty cytaty
delightedd
7563 69a8 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viakatalama katalama
delightedd
Reposted frombluuu bluuu viajulliett julliett
6935 eaf6 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viawerterowska werterowska
delightedd
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viawerterowska werterowska
delightedd
9721 6f3c 390
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaweruskowa weruskowa

June 17 2015

delightedd
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
2867 ddb8 390

The Edge of Love (2008)

delightedd
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl